[คู่มือ] ร้านค้าขายไทเทเนียม | Gunship Battle: Crypto Conflict
Gunship Battle: Crypto Conflict Guide คู่มือเกี่ยวกับคอนเทนต์ในเกม
[คู่มือ] ร้านค้าขายไทเทเนียม

■ ร้านค้าขายไทเทเนียม คืออะไร?


- คุณสามารถแลกเปลี่ยนไทเทเนียมของคุณตามราคาตลาดปัจจุบัน

- คุณสามารถเข้าถึง ร้านค้าขายไทเทเนียม ได้ผ่านทางปุ่ม [คลังซื้อขายสินค้า] หรือ [ปุ่ม + เพื่อดูเมนูเพิ่มเติม] ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

- พลเรือเอกที่มีสำนักงานใหญ่ เลเวล  1 หรือสูงกว่าสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ร้านค้าขายไทเทเนียม และคลังซื้อขายสินค้าจะต้องมี เลเวล 18 (หรือสูงกว่า) จึงจะสามารถทะเบียนสินค้าเพื่อขายได้


■ การค้าไทเทเนียม

- คุณสามารถแลกเปลี่ยนไทเทเนียมเป็นหน่วยกล่องได้

- ไทเทเนียม ที่ลงทะเบียนสามารถซื้อได้ด้วยอัญมณี คุณสามารถรับอัญมณีได้จากการขายไททาเนียมของคุณได้ด้วยเช่นกัน


■ ข้อมูลกล่องไทเทเนียม & วิธีรับกล่อง


[วิธีรับกล่องไทเทเนียม]

- คุณสามารถแปลง ไทเทเนียม ในคลังของคุณเป็นกล่อง ไทเทเนียม ได้

- อัตราส่วนในการแปลง:

> 11K ไทเทเนียม: กล่องไทเทเนียมเล็ก (x 1)

> 110K ไทเทเนียม: กล่องไทเทเนียมปานกลาง (x 1)

> 1.1M ไทเทเนียม: กล่องไทเทเนียมใหญ่ (x 1)


[ข้อมูลกล่องไทเทเนียม]

- กล่องไทเทเนียมเล็ก: ประกอบด้วยไทเทเนียม 10K

- กล่องไทเทเนียมปานกลาง: ประกอบด้วยไทเทเนียม 100K

- กล่องไทเทเนียมใหญ่: ประกอบด้วยไทเทเนียม 1 ล้าน

※ ไทเทเนียม ที่ได้รับจากกล่องจะถูกนับรวมใน [อันดับไทเทเนียม] ใน อันดับโลก


■ ข้อมูลราคาตลาด


- คุณสามารถดูราคาตลาดของ กล่องไทเทเนียม แต่ละรายการได้ที่ ร้านค้าขายไทเทเนียม 

- ราคากล่อง ไทเทเนียม จะอัพเดททุกชั่วโมง

- การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจะแสดงเป็น 00:00 UTC จากวันที่ก่อนหน้า และราคาจะอัปเดตเวลา 00:00 UTC ทุกวัน


■ การซื้อจากร้านค้าการค้า


- คุณสามารถตรวจสอบสินค้าแลกเปลี่ยนได้ที่แท็บ [การซื้อจากร้านค้าการค้า]

- พลเรือเอกที่มีสำนักงานใหญ่ เลเวล 1 (หรือสูงกว่า) สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าที่เลือกได้

- สินค้าที่ซื้อจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายในเกมของคุณ

※ ไม่สามารถซื้อสินค้าที่คุณทำการลงทะเบียนกับร้านค้าได้ อย่างไรก็ตาม ยังสามารถซื้อได้โดยพลเรือเอกตัวอื่นในบัญชีของคุณ


 

■ ร้านค้าการค้าขาย


- พลเรือเอกทั้งหมดที่มี คลังซื้อขายสินค้า เลเวล 18 (หรือสูงกว่า) สามารถลงทะเบียนสินค้าที่แท็บเมนู ""ขาย"" ได้

- เมื่อคุณลงทะเบียนสินค้า ราคาซื้อขายเฉลี่ยของวันก่อนหน้า ราคาซื้อขายเฉลี่ยล่าสุด และราคาต่ำสุดในปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

- คุณสามารถป้อนราคาขายและจำนวนเมื่อคุณลงทะเบียนสินค้าเพื่อการค้า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน (Silver)

- คุณสามารถลงทะเบียนสินค้าได้สูงสุด 3 รายการ และสินค้าที่ลงทะเบียนจะถูกลงขายเป็นเวลา 3 วัน

※ เงิน (Silver) ที่ใช้ในการลงทะเบียนสินค้าไม่สามารถขอคืนได้


■ ประวัติการค้า


[การขาย]

- สามารถดูสินค้าที่ลงทะเบียนเพื่อขายได้ในแท็บประวัติ ในร้านค้าขายไทเทเนียม

- รายการที่คุณลงทะเบียนเพื่อขายสามารถยกเลิกได้และจะถูกส่งคืนผ่านทางกล่องจดหมายในเกมของคุณ

- คุณสามารถทำธุรกรรมการขายไอเทมให้เสร็จสิ้นได้ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่านายหน้าตามเลเวลของ คลังซื้อขายสินค้า ของคุณ อัญมณีที่คำนวณแล้วจะถูกส่งไปยังช่องเก็บของของคุณ

- คุณสามารถลงทะเบียนสินค้าของคุณใหม่ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขาย หากคุณรับสินค้าคืน สินค้าจะถูกส่งคืนผ่านกล่องจดหมายในเกม

- คุณยังสามารถตรวจสอบธุรกรรมของเดือนล่าสุดได้


[การซื้อ]

- คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณได้ที่แท็บประวัติ ในร้านค้าขายไทเทเนียม

- คุณสามารถดูธุรกรรมของเดือนล่าสุดได้


※ เนื้อหา [ร้านค้าขายไทเทเนียม] ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ขอขอบคุณค่ะ

Related Articles Related Articles