ข้อมูลอัตราความสำเร็จในเกม | Gunship Battle: Crypto Conflict
Gunship Battle: Crypto Conflict Guide
ข้อมูลอัตราความสำเร็จในเกม

สวัสดี ท่านนายพล!


เราขอประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์ การทะลวงลิมิตเรือ และการอัปเกรดเจ็ตเพิ่ม


โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง:


※ อัปเดตครั้งล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม] UTC

※ อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากการปัดเศษทศนิยม■ อัตราโอกาสอัปเกรดอุปกรณ์

※ หากการอัปเกรด [สำเร็จ] จะเพิ่ม บี 1 ขั้นและหากผลการอัปเกรด [สำเร็จยิ่งใหญ่] จะเพิ่มขึ้น 2 ขั้น

- อัตราโอกาสอัปเกรดหมวก/เกราะอก/อาวุธรอง/รองเท้าบูท/อาวุธหลักตามคุณภาพ

คุณภาพขั้นอัตราโอกาสอัตราโอกาสยิ่งใหญ่อัปเกรดล้มเหลว
เลเจนด์ / อีปิก / แรร์
0 > 1100.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
1 > 2100.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
2 > 3100.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
3 > 460.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
4 > 540.00%4.50%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
5 > 628.00%4.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
6 > 720.00%3.75%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
7 > 814.29%2.65%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
8 > 911.25%0.75%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
9 > 108.89%0.50%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
10 > 117.20%0.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
11 > 125.82%0.15%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
12 > 134.67%0.05%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
13 > 143.69%0.05%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
14 > 152.86%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
15 > 162.27%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
16 > 171.75%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
17 > 181.29%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
18 > 190.89%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
19 > 200.50%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล


คุณภาพขั้นอัตราโอกาสอัตราโอกาสยิ่งใหญ่อัปเกรดล้มเหลว
ปกติ
0 > 1100.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
1 > 2100.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
2 > 3100.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
3 > 460.00%6.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
4 > 540.00%4.50%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
5 > 628.00%4.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
6 > 720.00%3.75%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
7 > 814.29%2.65%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
8 > 911.25%0.75%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
9 > 108.89%0.50%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
10 > 117.20%0.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
11 > 125.82%0.15%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
12 > 134.67%0.05%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
13 > 143.69%0.05%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
14 > 152.86%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
15 > 162.27%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
16 > 171.75%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
17 > 181.29%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
18 > 190.89%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
19 > 200.53%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล


- อัตราโอกาสอัปเกรดอุปกรณ์เสริม

 

คุณภาพขั้นอัตราโอกาสอัตราโอกาสยิ่งใหญ่อัปเกรดล้มเหลว
ทั้งหมด
0 > 142.00%1.43%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
1 > 238.00%1.43%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
2 > 330.00%1.43%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
3 > 420.00%1.43%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
4 > 514.00%1.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
5 > 610.00%1.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
6 > 77.14%1.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
7 > 85.63%1.00%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
8 > 94.44%0.50%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
9 > 103.60%0.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
10 > 112.69%0.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
11 > 121.79%0.13%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
12 > 131.20%0.13%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
13 > 140.80%0.13%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
14 > 150.47%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
15 > 160.28%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
16 > 170.16%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
17 > 180.10%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
18 > 190.06%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล
19 > 200.03%0.01%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัพเกรดเลเวล


■ อัตราโอกาสหลอมอุปกรณ์

- อัตราโอกาสหลอมอุปกรณ์เลเจนด์

※ เลเจนด์ - ดาบของผู้นำ Valkyrie และกล้องมองกลางคืนของผู้นำ Valkyrie จะมอบบัฟ 6 บัฟในรายการที่ซ้ำ

 อีปิก - ดาบของผู้นำ Valkyrie และกล้องมองกลางคืนของผู้นำ Valkyrie จะมอบบัฟ 4 บัฟในรายการที่ซ้ำ

 

อุปกรณ์
เอฟเฟกต์พิเศษ
อัตราโอกาส
หมวกส่องประกายของผู้บัญชาการ
เพิ่ม ATK เรือ0.79%
เพิ่ม ATK เจ็ต1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางเรือของทุกหน่วย0.60%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางอากาศของทุกหน่วย1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางพื้นดินของทุกหน่วย1.59%
ทุกหน่วยความทนทาน0.60%
เพิ่มเกราะของหน่วยทั้้งหมด1.40%
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน1.99%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK1.98%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.79%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK1.39%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK1.99%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK1.60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)1.98%
ขีปนาวุธ ATK1.98%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท1.98%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต1.59%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น1.99%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท1.98%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน1.99%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน1.98%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ1.99%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น1.39%
โอกาสคริติคอลเรือ1.60%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท1.59%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ1.99%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ1.98%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน1.99%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.99%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ1.98%
ATK IFV1.98%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.1.98%
ATK SPG1.98%
เกราะเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์1.59%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ1.59%
เกราะ IFV1.98%
เกราะรถถัง1.98%
เกราะ SPG1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ1.59%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.98%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย1.98%
ความจุเรือรบโบราณ1.98%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
ความจุเรือดำน้ำ1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ1.98%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น1.39%
เครื่องแบบส่องประกายของผู้บัญชาการ
เพิ่ม ATK เรือ0.79%
เพิ่ม ATK เจ็ต1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางเรือของทุกหน่วย0.60%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางอากาศของทุกหน่วย1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางพื้นดินของทุกหน่วย1.59%
ทุกหน่วยความทนทาน0.60%
เพิ่มเกราะของหน่วยทั้้งหมด1.40%
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน1.99%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK1.98%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.79%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK1.39%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK1.99%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK1.60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)1.98%
ขีปนาวุธ ATK1.98%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท1.98%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต1.59%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น1.99%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท1.98%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน1.99%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน1.98%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ1.99%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น1.39%
โอกาสคริติคอลเรือ1.60%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท1.59%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ1.99%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ1.98%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน1.99%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.99%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ1.98%
ATK IFV1.98%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.1.98%
ATK SPG1.98%
เกราะเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์1.59%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ1.59%
เกราะ IFV1.98%
เกราะรถถัง1.98%
เกราะ SPG1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ1.59%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.98%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย1.98%
ความจุเรือรบโบราณ1.98%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
ความจุเรือดำน้ำ1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ1.98%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น1.39%
HG92 ส่องประกายของผู้บัญชาการ
เพิ่ม ATK เรือ0.79%
เพิ่ม ATK เจ็ต1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางเรือของทุกหน่วย0.60%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางอากาศของทุกหน่วย1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางพื้นดินของทุกหน่วย1.59%
ทุกหน่วยความทนทาน0.60%
เพิ่มเกราะของหน่วยทั้้งหมด1.40%
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน1.99%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK1.98%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.79%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK1.39%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK1.99%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK1.60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)1.98%
ขีปนาวุธ ATK1.98%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท1.98%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต1.59%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น1.99%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท1.98%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน1.99%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน1.98%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ1.99%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น1.39%
โอกาสคริติคอลเรือ1.60%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท1.59%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ1.99%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ1.98%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน1.99%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.99%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ1.98%
ATK IFV1.98%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.1.98%
ATK SPG1.98%
เกราะเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์1.59%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ1.59%
เกราะ IFV1.98%
เกราะรถถัง1.98%
เกราะ SPG1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ1.59%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.98%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย1.98%
ความจุเรือรบโบราณ1.98%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
ความจุเรือดำน้ำ1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ1.98%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น1.39%
รองเท้าบูทคอมแบตส่องประกายของผู้บัญชาการ
เพิ่ม ATK เรือ0.79%
เพิ่ม ATK เจ็ต1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางเรือของทุกหน่วย0.60%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางอากาศของทุกหน่วย1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางพื้นดินของทุกหน่วย1.59%
ทุกหน่วยความทนทาน0.60%
เพิ่มเกราะของหน่วยทั้้งหมด1.40%
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน1.99%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK1.98%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.79%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK1.39%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK1.99%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK1.60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)1.98%
ขีปนาวุธ ATK1.98%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท1.98%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต1.59%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น1.99%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท1.98%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน1.99%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน1.98%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ1.99%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น1.39%
โอกาสคริติคอลเรือ1.60%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท1.59%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ1.99%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ1.98%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน1.99%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.99%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ1.98%
ATK IFV1.98%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.1.98%
ATK SPG1.98%
เกราะเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์1.59%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ1.59%
เกราะ IFV1.98%
เกราะรถถัง1.98%
เกราะ SPG1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ1.59%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.98%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย1.98%
ความจุเรือรบโบราณ1.98%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
ความจุเรือดำน้ำ1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ1.98%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น1.39%
HKG36 ส่องประกายของผู้บังคับบัญชา
เพิ่ม ATK เรือ0.79%
เพิ่ม ATK เจ็ต1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางเรือของทุกหน่วย0.60%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางอากาศของทุกหน่วย1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางพื้นดินของทุกหน่วย1.59%
ทุกหน่วยความทนทาน0.60%
เพิ่มเกราะของหน่วยทั้้งหมด1.40%
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน1.99%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK1.98%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.79%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK1.39%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK1.99%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK1.60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)1.98%
ขีปนาวุธ ATK1.98%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท1.98%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต1.59%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น1.99%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท1.98%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน1.99%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน1.98%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ1.99%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น1.39%
โอกาสคริติคอลเรือ1.60%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท1.59%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ1.99%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ1.98%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน1.99%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.99%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ1.98%
ATK IFV1.98%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.1.98%
ATK SPG1.98%
เกราะเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์1.59%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ1.59%
เกราะ IFV1.98%
เกราะรถถัง1.98%
เกราะ SPG1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ1.59%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.98%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย1.98%
ความจุเรือรบโบราณ1.98%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
ความจุเรือดำน้ำ1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ1.98%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น1.39%
แว่นกันแดดของนายพลใหญ่ฝ่ายวิศวกร
เพิ่ม ATK เรือ0.79%
เพิ่ม ATK เจ็ต1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางเรือของทุกหน่วย0.60%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางอากาศของทุกหน่วย1.39%
เพิ่ม ATK ต่อต้านทางพื้นดินของทุกหน่วย1.59%
ทุกหน่วยความทนทาน0.60%
เพิ่มเกราะของหน่วยทั้้งหมด1.40%
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน1.99%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK1.98%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.79%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK1.39%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK1.99%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK1.60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)1.98%
ขีปนาวุธ ATK1.98%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท1.98%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต1.59%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น1.99%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท1.98%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน1.99%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน1.98%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ1.99%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น1.39%
โอกาสคริติคอลเรือ1.60%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท1.59%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ1.99%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ1.98%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน1.99%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.99%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.59%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ1.98%
ATK IFV1.98%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.1.98%
ATK SPG1.98%
เกราะเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์1.59%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ1.59%
เกราะ IFV1.98%
เกราะรถถัง1.98%
เกราะ SPG1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ1.98%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต1.59%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ1.59%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์1.98%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล1.98%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี1.98%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย1.98%
ความจุเรือรบโบราณ1.98%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
ความจุเรือดำน้ำ1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์1.98%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ1.98%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น1.39%
ดาบของผู้นำ Valkyrie
เพิ่ม ATK ต่อต้านเรือของเรือเมื่อโจมตีบอสโลก16.39%
ATK ต่อต้านเรือของเครื่องบินเจ็ตในการโจมตีบอสโลกจะเพิ่มขึ้น40.98%
ATK ต่อต้านเรือของเรือ/เครื่องบินเจ็ตในการโจมตีบอสโลกจะเพิ่มขึ้น1.65%
ความเร็วในการเดินเรือในการโจมตีบอสโลกจะเพิ่มขึ้น40.98%
กล้องมองกลางคืนของผู้นำ Valkyrie
ความคงทนเรือบรรทุกเครื่องบิน15.38%
ดาเมจขีปนาวุธของบอสโลกบนเรือบรรทุกเครื่องบินจะลดลง38.46%
ความเร็วในการเดินเรือในการโจมตีบอสโลกจะเพิ่มขึ้น38.46%
เพิ่ม ATK ต่อต้านเรือของเรือเมื่อโจมตีบอสโลก7.70%


- อุปกรณ์อื่น: อัตราโอกาสหลอมรองเท้าบูทก่อสร้างถึกทนของผู้จัดหา/รองเท้าในร่มของนักวิจัย

※ อุปกรณ์นี้จะมอบบัฟ 1 ประเภทที่ซ้ำกัน 4 บัฟ

อุปกรณ์
ตัวเลือก
เอฟเฟกต์พิเศษ
รองเท้าบูทก่อสร้างถึกทนของผู้จัดหา4เพิ่มความเร็วในการก่อสร้าง.
รองเท้าในร่มของนักวิจัย4ความเร็วการวิจัย

- อุปกรณ์อื่น: อัตราโอกาสหลอมไม่รวมเลเจนด์

> ชิ้นส่วนที่ไม่รวมอุปกรณ์เสริม (หมวก/เกราะอก/อาวุธรอง/รองเท้าบูท/อาวุธหลัก)

เอฟเฟกต์พิเศษ
อัตราโอกาส
เพิ่มATK ให้เรือต่อต้านพื้นดิน0.66%
เพิ่มเรือป้องกันอากาศ ATK0.66%
เพิ่มเรือต่อต้านเรือ ATK0.66%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางเรือ ATK0.66%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางพื้นดิน ATK0.66%
เพิ่มเจ็ทต่อต้านทางอากาศ ATK0.66%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทุกยูนิต (ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบิน)2.18%
ขีปนาวุธ ATK2.18%
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ็ท2.18%
เพิ่มสตามิน่าเจ็ต2.18%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น2.18%
การหลีกเลี่ยงเจ็ท2.18%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน2.18%
ความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน2.18%
เรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วแล่นเรือใบ2.18%
ความทนทานของเรือบรรทุกเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น2.18%
โอกาสคริติคอลเรือ2.18%
โอกาสโอกาสที่วิกฤตต่อของเจ็ท2.18%
โอกาสเอฟเฟกต์เจ็ตที่ผิดปกติ2.18%
AFV ที่ออกปฏิบัติการได้ต่อภารกิจ2.18%
เพิ่มเกราะของทุกหน่วยสำหรับการป้องกัน2.18%
เพิ่ม ATK ของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล2.18%
เพิ่มความทนทานของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล2.18%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล2.18%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี2.18%
เพิ่ม ATK ของเจ็ทสำหรับการโจมตีทางอากาศ2.18%
ATK IFV2.18%
เพิ่ม ATK ของรถถัง.2.18%
ATK SPG2.18%
เกราะเรือรบโบราณ2.18%
เพิ่มเกราะเรือเดสตรอยเยอร์2.18%
เพิ่มเกราะเรือดำน้ำ2.18%
เกราะ IFV2.18%
เกราะรถถัง2.18%
เกราะ SPG2.18%
เพิ่มความทนทานของเรือรบโบราณ2.18%
เพิ่มความทนทานของเรือพิฆาต2.18%
เพิ่มความทนทานของเรือดำน้ำ2.18%
ความเร็วในการแล่นเรือเมื่อรองรับ2.18%
เพิ่มระดับทักษะของเรือต่อการป้องกันของกลุ่มบลิตซ์2.18%
เพิ่มระดับทักษะของเรือเมื่อโจมตีกองทัพเรือใหญ่รอยัล2.18%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวเมื่อโจมตีกลุ่มโจมตี2.18%
ความเร็วในการเพื้นดินเรือเมื่อทำการค้าขาย2.18%
ความจุเรือรบโบราณ2.18%
ความจุเรือเดสตรอยเยอร์2.18%
ความจุเรือดำน้ำ2.18%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือฟริเกต2.18%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือเดสตรอยเยอร์2.18%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือดำน้ำ2.18%
ATK พิเศษของเจ็ตเพิ่มขึ้น2.18%


> อุปกรณ์เสริม

เอฟเฟกต์พิเศษ
อัตราโอกาส
เพิ่ม ATK เรือ0.04%
เพิ่ม ATK เจ็ต0.04%
ATK ของยานเกราะเพิ่มขึ้น0.05%
ลดค่าใช้จ่ายทรัพยากรในการผลิตเจ็ต4.34%
เพิ่มความเร็วในการผลิตเจ็ต4.34%
ลดเวลาอัพเกรดเรือบรรทุกเครื่องบิน4.34%
การเพิ่มความเร็วการอัพเกรดคุณสมบัติเรือ4.34%
การฟื้นตัวของความทรหดของนายพลเพิ่มขึ้น4.35%
เพิ่มความเร็วในการสะสม4.34%
เพิ่มการผลิตทรัพยากร4.35%
ขีปนาวุธ ATK4.34%
ความจุเรือ4.34%
ความจุ AFV บนเรือบรรทุกเครื่องบิน4.34%
การลดทรัพยากรซ่อมเจ็ต4.35%
ค่าซ่อมเรือ4.34%
การลดทรัพยากรซ่อมเรือบรรทุกเครื่องบิน4.35%
ความเร็วในการต่อเรือ4.34%
ค่าซ่อม AFV4.34%
เกราะเรือ4.35%
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกของเรือ4.34%
เกราะ AFV4.34%
เจ็ตเกราะเพิ่มขึ้น4.34%
การลดทรัพยากรการสร้างขีปนาวุธ4.34%
การลดทรัพยากรการอัปเกรดคุณสมบัติเรือ4.34%
การบริโภคอาหาร4.34%
เพิ่มการลดค่าซิลเวอร์ในการสร้างอุปกรณ์4.34%


■ อัตราโอกาสทะลวงลิมิตเรือ

※  ใช้อัตราโอกาสเดียวกันกับเรือทุกลำ

ทะลวงลิมิตเลเวลความต่างของเลเวลด้วยเรือวัสดุSuccessGreatGreaterFantasticUltimate
 (ขั้นที่ 2 เบรคลิมิต)
รวม
0 > 14 ขึ้นไป59.994%25.000%9.000%6.000%0.006%100.000%
0 ~ 347.400%30.000%13.000%7.000%2.600%100.000%
1 > 24 ขึ้นไป59.992%25.000%9.000%6.000%0.008%100.000%
0 ~ 347.200%30.000%13.000%7.000%2.800%100.000%
2 > 36 ขึ้นไป54.500%24.000%12.000%6.500%3.000%100.000%
1 ~ 546.300%27.000%15.000%7.000%4.700%100.000%
035.300%30.000%18.000%9.000%7.700%100.000%
3 > 46 ขึ้นไป54.500%24.000%12.000%6.500%3.000%100.000%
1 ~ 546.300%27.000%15.000%7.000%4.700%100.000%
035.300%30.000%18.000%9.000%7.700%100.000%
4 > 56 ขึ้นไป54.500%24.000%12.000%6.500%3.000%100.000%
1 ~ 546.300%27.000%15.000%7.000%4.700%100.000%
035.300%30.000%18.000%9.000%7.700%100.000%
5 > 66 ขึ้นไป54.500%24.000%12.000%6.500%3.000%100.000%
1 ~ 546.300%27.000%15.000%7.000%4.700%100.000%
035.300%30.000%18.000%9.000%7.700%100.000%


■ อัตราโอกาสความสำเร็จในการอัพเกรดเครื่องบินเจ็ต (กิจกรรม)

> มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน UTC และกิจกรรมอาจสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นอัตราโอกาส
1 ▶ 2100%
2 ▶ 3100%
3 ▶ 4100%
4 ▶ 5100%
5 ▶ 6100%
6 ▶ 7100%
7 ▶ 8100%
8 ▶ 9100%
9 ▶ 10100%
10 ▶ 1130%
11 ▶ 1230%
12 ▶ 1330%
13 ▶ 1430%
14 ▶ 1520%
15 ▶ 1620%
16 ▶ 1720%
17 ▶ 1820%
18 ▶ 1910%
19 ▶ 2010%


■ อัตราโอกาสความสำเร็จในการอัปเกรดเจ็ต

※  ใช้อัตราโอกาสเดียวกันกับเจ็ตทุกลำ 

 

ขั้นอัตราโอกาส
1 ▶ 2100%
2 ▶ 380%
3 ▶ 480%
4 ▶ 550%
5 ▶ 650%
6 ▶ 750%
7 ▶ 850%
8 ▶ 950%
9 ▶ 1030%
10 ▶ 1130%
11 ▶ 1230%
12 ▶ 1330%
13 ▶ 1430%
14 ▶ 1520%
15 ▶ 1620%
16 ▶ 1720%
17 ▶ 1820%
18 ▶ 1910%
19 ▶ 2010%


ขอบคุณ